Hakemus varhaiskasvatuspalvelujen palvelusetelituottajaksi

Tietosuojaseloste

Lomakkeelle

Johdanto

Tällä lomakkeella yksityinen varhaiskasvatuspalvelujen tuottaja hakee palvelusetelituottajaksi.

Rekisterinpitäjä

Hollola (0146248-5)

Virastotie 3

15870 Hollola

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Päivi Laattala

Terveystie 10

15870 Hollola

044 780 1374
etunimi.sukunimi@hollola.fi

Rekisterin nimi

Palvelusetelituottajaksi hakeminen

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Palvelusetelituottajan hyväksynnästä päättää varhaiskasvatuspalvelujen toimivaltainen viranhaltija.

Rekisteröitymislomakkeessa kysytään asiakkaan/hakijayhteisön henkilö-/Y/rekisteritunnusta. Tiedot tarvitaan asiakkaan yksilöimiseksi päätöstä varten.

Rekisterin tietosisältö

- Nimi
- Osoitetieto
- Puhelinnumero
- Sähköpostiosoite
- Vastuuhenkilö
- Y-tunnus
- pankkitilin numero
- Päiväkodin nimi
- Osoitetiedot
- Puhelinnumero
- Sähköpostiosoite
- Internetsivun osoite
- Päivittäinen aukioloaika
- Palveluntuottajan tarjoamat palvelut ja hinnat
- Perustelut korkeammalle hinnalle

Säännönmukaiset tietolähteet

- hakijan kirjaamana tai ilmoittamana

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

- Hakijan nimi, osoite sekä pankkitilinnumero luovutetaan Provincia Oy:lle maksuliikennettä varten ja tallennetaan Effica varhaiskasvatusjärjestelmään.
Tietoja ei luovuteta muualle organisaation ulkopuolelle.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

- Ei

Rekisterin suojauksen periaatteet

A Manuaalinen aineisto
- Säilytys lukitussa tilassa

B atk:lla käsiteltävät tiedot
- Tiedot salasanalla suojatussa tiedonhallinta ohjelmassa
- Tiedot tallennettu suojatun intran työtilan kansioon, jonne käyttöoikeus rajattu koskemaan varhaiskasvatuksen ja taloushallinnon henkilökuntaan

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi esittää tarkastuspyynnön henkilökohtaisen käynnin yhteydessä allekirjoittamalla tarkastusoikeuspyyntölomakkeen. Rekisteröidyn henkilöllisyys tarkastetaan ennen tietojen antamista.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröity voi esittää korjauspyynnön henkilökohtaisen käynnin yhteydessä allekirjoittamalla korjauspyyntölomakkeen. Rekisteröidyn henkilöllisyys tarkastetaan ennen tietojen antamista.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet, mm. pyyntö poistaa tiedot rekisteristä.