Kuljetus esiopetukseen

Tietosuojaseloste

Lomakkeelle

Johdanto

Tällä lomakkeella ilmoitetaan esioppilaiden kuljetuksen tarve.

Rekisterinpitäjä

Hollola (0146248-5)

Virastotie 3

15870 Hollola

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Joanna Ikonen

Virastotie 3

15870 Hollola

044 780 1481
etunimi.sukunimi@hollola.fi

Rekisterin nimi

Kuljetus esiopetukseen

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Esioppilaiden kuljetuksen järjestäminen kodin ja esiopetuksen välillä.

Rekisterin tietosisältö

- Lapsen nimi, syntymäaika, kotiosoite ja tuleva koulu
- Kuljetuksen tarve, tarpeen ajankohta sekä peruste tarpeelle
- Huoltajan nimi, syntymäaika, puhelin ja sähköpostiosoite

Säännönmukaiset tietolähteet

- Esioppilaiden huoltajien kirjaamana tai ilmoittamana.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

- Esioppilaiden nimi, syntymäaika, kotiosoite, matkan pituus ja kuljetuksen tarve ilmoitetaan kuljetuksen järjestävälle taholle.
- Kuljetukseen oikeutetun esioppilaan kuljetus merkitään perusopetuksen tietojärjestelmään.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

- Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

A Manuaalinen aineisto
- Säilytys lukitussa tilassa

B atk:lla käsiteltävät tiedot
- Tiedot salasanalla suojattuna tiedostona hallinnon suojatulle työasemalle, jonne käyttöoikeus rajattu vain asianomaisille virkailijoille.

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi esittää tarkastuspyynnön henkilökohtaisen käynnin yhteydessä allekirjoittamalla tarkastusoikeuspyyntölomakkeen. Rekisteröidyn henkilöllisyys tarkastetaan ennen tietojen antamista.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröity voi esittää korjauspyynnön henkilökohtaisen käynnin yhteydessä allekirjoittamalla korjauspyyntölomakkeen. Rekisteröidyn henkilöllisyys tarkastetaan ennen tietojen antamista.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet, mm. pyyntö poistaa tiedot rekisteristä.