Omakotitonttihakemus

Tietosuojaseloste

Lomakkeelle

Johdanto

Hollolan kunnan omakotitonttihakemusten rekisteri

Rekisterinpitäjä

Hollola (0146248-5) / Elinvoimavaliokunta

Virastotie 3

15870 Hollola

Puhelinvaihde: 03 880 111
Sähköposti: kirjaamo(a)hollola.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Janne Viljanen

Virastotie 3

15870 Hollola

044 780 1352
janne.viljanen@hollola.fi

Rekisterin nimi

Omakotitonttihakemus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käytetään omakotitonttien luovutuksen yhteydessä laadittaviin viranhaltijapäätöksiin sekä kauppakirjoihin ja vuokrasopimuksiin. Hakemuksessa annettuja tietoja käytetään lisäksi kunnan maaomaisuuden hallintaan, laskutustietojen keräämiseen, tontin saajien tietojen tilastoimiseen sekä vuokrasopimusten ja kauppakirjojen arkistoimiseen.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää kuntaan toimitettujen omakotitonttihakemuksien henkilötietoja.

Säännönmukaiset tietolähteet

Tontin hakijan toimittama sähköinen tai paperinen omakotitonttihakemus.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Hakulomakkeella annettuja henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

A Manuaalinen aineisto
Manuaalisia asiakirjoja säilytetään lukituissa kaapeissa tai arkistotiloissa tiedonohjaussuunnitelman (TOS) mukaisesti.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot
Työntekijät käsittelevät annettuja henkilötietoja siinä laajuudessa kuin kunkin työtehtävät sitä edellyttävät. Työntekijät kirjautuvat ohjelmistoihin ja sovelluksiin henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Henkilötietojen käyttöä valvotaan. Henkilörekisteriin ei ole ulkoista verkkoyhteyttä. Henkilörekisteri on suojattu ulkopuoliselta käytöltä.

Tarkastusoikeus

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot, henkilöllisyys tarkistetaan pyynnön yhteydessä.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Asiakkaalla on oikeus vaatia itseään koskevan virheellisen tiedon korjaamista.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Henkilötietoja ei luovuteta ilman laissa säädettyä perustetta. Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta ulkopuolisille.